Plan nadzoru, informacje, sprawozdania

Nadzór Pedagogiczny Łódzkiego Kuratora Oświaty

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024. Plik do pobrania w formacie .docx (20 KB)

Aneks nr 1 do planu  nadzoru  pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024. Plik do pobrania w formacie .doc (18 KB)

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023. Plik do pobrania w formacie .doc (21 KB)

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023. Skan dokumentu 

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022. Plik do pobrania w formacie .doc (24 KB)

Aneks nr 1 do planu nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022. Plik do pobrania w formacie .doc (19 KB)

Aneks nr  2 do planu nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022. Plik do pobrania w formacie .doc (18 KB)

Zatrudnianie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji, oraz zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem. Poniżej pliki do pobrania

Wyrażenie zgody przez Łódzkiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji. Plik do pobrania w formacie doc. (16 KB)

Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie w szkole/przedszkolu/placówce nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji. Plik do pobrania w formacie doc. (30 KB)

Wyrażenie zgody przez Łódzkiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem.Plik do pobrania w formacie doc. (18 KB)

Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem.Plik do pobrania w formacie doc. (32 KB)

Aktualności i dokumenty dotyczące nadzoru pedagogicznego

Zmiany w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty. Plik do pobrania w formacie .doc (13,5 KB)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Plik pdf. (131 KB)

Nadzór pedagogiczny – link do aktualności dotyczących nadzoru na stronie internetowej MEN

Wytyczne MEN dotyczące sprawowania przez kuratorów oświaty nadzoru pedagogicznego w czasie trwania zagrożenia epidemicznego. Plik do pobrania w formacie doc. (2,36 MB)

Wytyczne Ministra Edukacji i Nauki dotyczące sprawowania nadzoru pedagogicznego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Plik do pobrania w formacie .doc (19, 7 KB)

 

Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego ŁKO

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023. Plik do pobrania w formacie .doc (198 KB)

Załącznik nr 1 – Arkusz zbiorczy dotyczący turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021. Plik do pobrania w formacie .doc (350 KB)

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020. Plik do pobrania w formacie .doc

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty
w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego – rok szkolny 2015/2016

Plany nadzoru z lat ubiegłych – dokumenty archiwalne:

Aneks nr 2 do Planu nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021. Skan dokumentu

Aneks do Planu nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021. Skan dokumentu

Aneks do Planu Nadzoru Pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021. Plik do pobrania w formacie .doc

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021. Skan dokumentu

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021. Plik do pobrania w formacie .doc 

Aneks nr 1 do Planu nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019 

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 z 12 września 2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 z 29 sierpnia 2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty 2016/2017

Aneks nr 1 do planu nadzoru pedagogicznego