Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest: Kuratorium Oświaty w Łodzi, 90-446 Łódź, al. Kościuszki 120A, tel. 42 636 34 71, e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl

2) inspektorem ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Łodzi jest Pan Kamil Najdzionek, tel. 42 636 26 76,
e-mail: knajdzionek@kuratorium.lodz.pl

3) dane osobowe osób uczestniczących w procesach przetwarzania będą przetwarzane wyłącznie na podstawie postanowień przepisu art. 6 ust 1 RODO

4) Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane innym podmiotom,
chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu przetwarzania i w zgodzie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów urzędowych

7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

                                                                            Administrator Danych Osobowych  
                                                                                      Łódzki Kurator Oświaty
                                                                                    dr Grzegorz Wierzchowski

 

Obowiązek informacyjny dotyczący nauczycieli uhonorowanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej odznaczeniami państwowymi, medalami resortowymi oraz nagrodami ministra edukacji i kuratora oświaty:

Obowiązek informacyjny – Uaktualnienie bazy danych dotyczących nauczycieli, którym powierzono zadania doradcy metodycznego na okres od dnia 01.09.2019 r. – 31.08.2020 r.  

Uaktualnienie bazy danych dotyczących nauczycieli, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 września 2019 r.

Obowiązek informacyjny – prowadzenie rekrutacji WOSE. Plik do pobrania

Obowiązek informacyjny – powierzenie zadań doradcy metodycznego. Plik do pobrania

Obowiązek informacyjny – odznaczenia państwowe. Plik do pobrania

Obowiązek informacyjny – odznaczenia resortowe. Plik do pobrania

Obowiązek informacyjny – Nagroda MEN i Nagroda ŁKO. Plik do pobrania

Obowiązek informacyjny – dotyczy rekrutacji na konferencje, kongresy, warsztaty. Plik do pobrania

Obowiązek informacyjny – Prowadzenie postępowań skargowych i wnioskowych

Obowiązek informacyjny – Prowadzenie postępowań administracyjnych

Obowiązek informacyjny – Zawieranie i realizacja umów w ramach programów rządowych

Obowiązek informacyjny – Organizowanie i przeprowadzanie konkursów przedmiotowych dla uczniów z terenu województwa łódzkiego