Edukacja europejska

Koordynatorzy edukacji europejskiej:

Linki do stron internetowych poświęconych poszczególnym programom:

Komunikaty – przekierowanie do zbioru komunikatów dotyczących edukacji europejskiej

Konferencja nt. międzynarodowych programów edukacyjnych – link do materiałów pokonferencyjnych