Informacje dotyczące kształcenia dzieci uchodźców z Ukrainy w polskim systemie oświaty

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Link do informacji dla rodziców

Pomoc Ukrainie. Rozwiązania dotyczące oświaty i szkolnictwa wyższego w projekcie tzw. specustawy

Link do informacji o specustawie

Większa liczba dzieci w oddziale przedszkolnym i w oddziałach I-III szkoły podstawowej – rozporządzenie podpisane

Link do informacji o podpisaniu rozporządzenia 

Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji w Ukrainie

Link do informacji o zasadach przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół  

Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – informacja MEiN / Підтримка дітей з України з особливими освітніми потребамиінформація Міністерства Освіти та Науки

Link do informacji o wsparciu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Solidarni z Ukrainą – program NAWA dla studentów i naukowców z Ukrainy

Link do informacji o programie NAWA

Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І ВЧЕНИХ, ЯКІ ПРИЇЖДЖАЮТЬ З УКРАЇНИ

Link do informacji dla studentow i naukowców z Ukrainy

Materiały edukacyjne do wykorzystania w pracy z uczniami z Ukrainy

Link do materiałów edukacyjnych

Zapisz się do edukacyjnej pomocy Ukrainie

Link do formularza zgłoszeń – pomoc Ukrainie

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy 

Link do artykułu i ustawy 

Przyjmowanie dzieci do przedszkoli i szkól w Łodzi

Link do artykułu o przyjmowaniu dzieci i młodzieży z Ukrainy do szkół i przedszkoli w Łodzi

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa podczas i po przekroczeniu granicy

Link do artykułu i materiałów informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa