Duplikaty świadectw, dyplomów

Sporządzanie duplikatów świadectw szkolnych i dyplomów w oparciu o posiadaną dokumentację nauczania

I. Co należy zrobić?

Odpowiedni wniosek należy złożyć lub przesłać do Kuratorium Oświaty w Łodzi lub do właściwej miejscowo Delegatury :

 • Kuratorium Oświaty w Łodzi,
  Adres: Al. Kościuszki 120 A, 90-446 Łódź
  E-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl
  Tel./fax : 42 636 38 16
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Sieradzu
  Adres: Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
  Tel.: 43 827 19 47, 43 822 79 27
  Fax: 43 822 52 95
  E-mail: delegatura-si@kuratorium.lodz.pl
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Skierniewicach
  Adres: ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice
  Tel.: 46 833 44 62, 46 834 16 09
  Fax: 46 833 45 61
  E-mail: delegatura-sk@kuratorium.lodz.pl
 • Delegatura Piotrków Trybunalski
  Adres: ul. Sienkiewicza 16a , 97-300 Piotrków Trybunalski
  Tel/fax.: 44 649 77 41
  E-mail: delegatura-pt@kuratorium.lodz.pl

II. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek – należy pobrać z pok.01 Kuratorium Oświaty w Łodzi lub w sekretariatach właściwej miejscowo Delegatury, bądź ze strony www.kuratorium.lodz.pl.
 2. Kserokopia świadectwa – w przypadku posiadania takiej kopii.
 3. Upoważnienie – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano dokument.

III. Realizacja
Wnioski rozpatrywane są w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

IV. Opłaty
Zgodnie z § 26 ust. 3 przywołanego w pkt. V rozporządzenia w związku z cz. II pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044), za duplikat świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł.

Opłatę wnosi się przy składaniu wniosku na rachunek bankowy:
Kuratorium Oświaty w Łodzi
NBP O/Okręgowy w Łodzi
65 1010 1371 0013 1322 3100 0000

W tytule przelewu: opłata za duplikat – imię i nazwisko, na które został wydany duplikat.

V. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, 2203 i 2361).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, (Dz. U. z 2018 r., poz. 939).
 3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044).

Kuratorium Oświaty w Łodzi wydaje duplikaty świadectw i dyplomów tylko tych szkół, które zostały zlikwidowane, a dokumenty są przechowywane w archiwum naszego Urzędu.

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o duplikat. Plik do pobrania

Wzór upoważnienia. Plik do pobrania