Rekrutacja do szkół

Pytania na temat rekrutacji w województwie łódzkim można kierować do:

  • wizytatora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego KO Jarosława Owsiańskiego
    jowsianski@kuratorium.lodz.pl
    tel.: 42 637 70 55 w. 46 lub 42 637 70 59
  • zastępcy dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego KO Jolanty Fabiszewskiej
    jfabiszewska@kuratorium.lodz.pl
    tel.: 42 637 70 55 w. 55, 42 636 61 06

 

Lista wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych województwa łódzkiego wg stanu rekrutacji na dzień 19.08.2020, godz. 12:00

Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty nr 48/2020 z 21 maja w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 na semestr pierwszy klas I szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia oraz do szkół dla dorosłych, a także terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz składania dokumentów do szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu powszednim lutego 2021 r., w województwie łódzkim

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. i harmonogram rekrutacji. Prezentacja do pobrania

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021. Plik do pobrania

Zmiana terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku. Plik do pobrania

Zasady rekrutacji dla absolwentów klas VIII szkół podstawowych. Plik do pobrania

Zarządzenie ŁKO w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Prezentacja – plik do pobrania

INFORMATOR – rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie nr 11/2020 ŁKO z 30 stycznia w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia), na semestr pierwszy klas I szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia oraz do szkół dla dorosłych w województwie łódzkim

Zarządzenie ŁKO nr 163/2019 z 13 listopada 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2019/2020, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Lista wolnych miejsc dla kandydatów do szkół – według stanu na 24 lipca 2019, godz. 12.00

INFORMATOR – rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie nr 41/2019 ŁKO z 31 stycznia w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów przez absolwentów szkół podstawowych i absolwentów dotychczasowych gimnazjów. Plik do pobrania

Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych. Link 

Rekrutacja 2019/2020 – materiały informacyjne na stronie internetowej MEN (link)

Pytania i odpowiedzi nt. rekrutacji 2019/2020 – link do strony internetowej MEN

Plakat i prezentacja MEN dotyczące rekrutacji. Kliknij na obrazek i pobierz plik.

Plakat informacyjny na temat rekrutacji

Prezentacja na temat rekrutacji

Zarządzenie nr 113 ŁKO z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2018/2019, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum. Plik do pobrania

Informacje o rekrutacji – archiwum