Rekrutacja do szkół

Pytania na temat rekrutacji w województwie łódzkim można kierować do:

  • wizytatora Wydziału Kształcenia Ogólnego i Zawodowego KO Jarosława Owsiańskiego
    jowsianski@kuratorium.lodz.pl
    tel.: 42 637 70 55 w. 46 lub 42 637 70 59
  • wizytatora Wydziału Kształcenia Ogólnego i Zawodowego KO Jolanty Fabiszewskiej
    jfabiszewska@kuratorium.lodz.pl
    tel.: 42 637 70 55 w. 48

Informator – rok szkolny 2022/2023. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 11/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 117/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty –  dotyczy wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2021/2022, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Plik do pobrania w formacie .doc (21 KB)

Zarządzenie nr 11/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty. Skan dokumentu 

Zarządzenie nr 7/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 6/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2022/23. Plik do pobrania w formacie .doc

Zarządzenie nr 7/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty. Skan dokumentu

Zarządzenie nr 6/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2022/23. Plik do pobrania w formacie .doc (31 KB)

Zarządzenie nr 6/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty. Skan dokumentu

Zarządzenie nr 5/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 18 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 117/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2021/2022, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Plik do pobrania w formacie .doc (22 KB)
Zarządzenie nr 5/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty. Skan dokumentu

Zarządzenie nr 117/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2021/2022, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej Plik do pobrania w formacie .doc
Zarządzenie nr 117/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty. Skan dokumentu

Lista wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych województwa łódzkiego wg stanu rekrutacji na dzień 02.08.2021, godz. 12:00

Informator – rok szkolny 2021/2022. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 36/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 27 maja 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 118/2020 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2020/2021, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Plik do pobrania w formacie .doc

Zarządzenie nr 36/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 27 maja 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 118/2020 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 16 listopada 2020 r. Skan dokumentu

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Zarządzenie nr 5/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022. Plik do pobrania w formacie .doc

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2021 ŁKO. Terminarz postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022. Plik do pobrania w formacie .doc

Zarządzenie nr 5/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty i załącznik. Skan dokumentu

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 – link do strony MEiN

Zarządzenie nr 118/2020 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2020/2021, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Skan dokumentu

Zarządzenie nr 118/2020 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2020/2021, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Plik do pobrania w formacie .doc

Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty nr 48/2020 z 21 maja w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 na semestr pierwszy klas I szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia oraz do szkół dla dorosłych, a także terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz składania dokumentów do szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu powszednim lutego 2021 r., w województwie łódzkim

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. i harmonogram rekrutacji. Prezentacja do pobrania

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021. Plik do pobrania

Zasady rekrutacji dla absolwentów klas VIII szkół podstawowych. Plik do pobrania

Zarządzenie ŁKO w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Prezentacja – plik do pobrania

 

INFORMATOR – rok szkolny 2020/2021

INFORMATOR – rok szkolny 2019/2020

Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych. Link 

Rekrutacja 2019/2020 – materiały informacyjne na stronie internetowej MEN (link)

Pytania i odpowiedzi nt. rekrutacji 2019/2020 – link do strony internetowej MEN

Plakat i prezentacja MEN dotyczące rekrutacji. Kliknij na obrazek i pobierz plik.

Plakat informacyjny na temat rekrutacji

Prezentacja na temat rekrutacji

 

Informacje o rekrutacji – archiwum