Rekrutacja do szkół

Szczegółowa informacja o wolnych miejscach przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych znajduje się na stronach (dane bezpośrednio z elektronicznego systemu rekrutacji):

Miasto Łódź
Powiat łowicki
Powiat radomszczański. Plik do pobrania w formacie .pdf (965 KB)
Powiat radomszczański. Plik do pobrania w formacie .pdf (772 KB)

Pozostałe powiaty
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi. Plik do pobrania w formacie .pdf (802 KB)
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi. Plik do pobrania w formacie .doc (1 MB) 

Pytania na temat rekrutacji w województwie łódzkim można kierować do:

  • wizytatora Wydziału Kształcenia Ogólnego i Zawodowego KO Jarosława Owsiańskiego
    jowsianski@kuratorium.lodz.pl
    tel.: 42 637 70 55 w. 59
  • wizytatora Wydziału Kształcenia Ogólnego i Zawodowego KO Jolanty Fabiszewskiej
    jfabiszewska@kuratorium.lodz.pl
    tel.: 42 637 70 55 w. 56

Zarządzenie nr 63/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 10.07.2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 4/2023 ŁKO z dnia 23.01.2023 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych. Plik do pobrania w formacie .doc (23 KB)   

Komunikat przypominający zasady rekrutacji w odniesieniu do laureatów konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych (link)

Informator – rok szkolny 2023/2024. Plik do pobrania (837 KB)

Komunikat w sprawie przekazywania informacji o wolnych miejscach w postępowaniu rekrutacyjnym. Plik do pobrania

Zarządzenie nr 13/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 124/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty. Plik do pobrania w formacie .doc (23 KB)

Zarządzenie nr 13/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 124/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty. Skan dokumentu (459 KB)

Zarządzenie nr 4/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024. Skan dokumentu 

Zarządzenie nr 4/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024. Plik do pobrania w formacie .doc (91 KB)

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2023/2024. Plik do pobrania (17 KB)

Zarządzenie nr 124/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2022/2023, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. (29 KB)

Informator – rok szkolny 2022/2023. Plik do pobrania

Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych. Link

Informacje o rekrutacji – archiwum