Status prawny

Kuratorium Oświaty w Łodzi działa na podstawie:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.)
  2. Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U. z 2014 r, poz. 973 ze zm.)
  4. Statut Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 132/2016 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie nadania Statutu Łódzkiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Łodzi
  5. Statut Kuratorium Oświaty w Łodzi stanowiący załącznik do zarządzenia nr 203/2010 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Kuratorium Oświaty w Łodzi
  6. Regulamin Organizacyjny Kuratorium Oświaty w Łodzi stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 49/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Łodzi zatwierdzonego przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 29 lipca 2021 r.

Status prawny – pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 189/2021 Wojewody Łódzkiego z 23 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kuratorium Oświaty w Łodzi. Skan dokumentu – plik pdf. (1,27 MB)

Zarządzenie nr 14/2018 Wojewody Łódzkiego zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kuratorium Oświaty w Łodzi. Skan dokumentu – plik pdf. (722 KB)

Zarządzenie nr 95/2016 Wojewody Łódzkiego zmieniające wcześniejsze zarządzenia w sprawie nadania Statutu Kuratorium Oświaty w Łodzi. Skan dokumentu – plik pdf. (118 KB)

Statut Kuratorium Oświaty w Łodzi, Skan zarządzenia wojewody łódzkiego. Skan dokumentu – plik pdf. (1,31 MB)

Zarządzenie nr 49/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Łodzi. Skan dokumentu – plik pdf. (410 KB)

Zarządzenie nr 49/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Łodzi. Plik do pobrania w formacie .doc (23 KB)

Regulamin Organizacyjny Kuratorium Oświaty w Łodzi. Skan dokumentu – plik pdf. (14,5 MB)

Regulamin Organizacyjny Kuratorium Oświaty w Łodzi. Plik do pobrania w formacie .doc (69 KB)

Zarządzenie nr 108/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty zmieniające Zarządzenie nr 49/2021 ŁKO w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Łodzi. Plik do pobrania w formacie doc. (35 KB)

Zarządzenie nr 108/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z 27 października 2021 zmieniające Zarządzenie nr 49/2021 ŁKO w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Łodzi. Skan dokumentu – plik pdf. (5,11 MB)

Zarządzenie nr 50/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z 17 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia zadań Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie do czasu jej organizacji. Skan dokumentu – plik pdf. (366 KB)