Obowiązek lustracji

Składanie oświadczeń lustracyjnych przez kandydatów na dyrektorów szkół

1.Osoby kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły publicznej, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie są zobowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Osoby z terenu Miasta Łodzi, powiatów łódzkiego wschodniego, zgierskiego, łęczyckiego, pabianickiego i brzezińskiego składają oświadczenia lustracyjne w:

Kuratorium Oświaty w Łodzi,
Adres: Al. Kościuszki 120 A, 90-446 Łódź
E-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl
Tel./fax : 42 636 26 76, 42 637 70 55 w. 29

Osoby zamieszkujące teren powiatów: łaskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i zduńskowolskiego składają oświadczenia lustracyjne w:

Delegaturze Kuratorium Oświaty w Sieradzu
Adres: Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
Tel.: 43 827 19 47, 43 822 79 27
Fax: 43 822 52 95
E-mail: delegatura-si@kuratorium.lodz.pl

Osoby zamieszkujące teren powiatów: łowickiego, kutnowskiego, rawskiego i skierniewickiego grodzkiego i ziemskiego składają oświadczenia lustracyjne w:

Delegaturze Kuratorium Oświaty w Skierniewicach
Adres: ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice
Tel.: 46 833 44 62, 46 834 16 09
Fax: 46 833 45 61
E-mail: delegatura-sk@kuratorium.lodz.pl

Osoby zamieszkujące teren powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego grodzkiego i ziemskiego, radomszczańskiego i tomaszowskiego składają oświadczenia lustracyjne w:

Delegaturze Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim
Adres: ul. Sienkiewicza 16a , 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel/fax.: 44 649 77 41
E-mail: delegatura-pt@kuratorium.lodz.pl

2.Oświadczeń lustracyjnych nie składają osoby pełniące lub ubiegające się o stanowiska:

– dyrektora przedszkola
– dyrektora bursy
– dyrektora internatu
– dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej
– dyrektora młodzieżowego domu kultury
– dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli
– dyrektora biblioteki pedagogicznej

oraz wszystkie osoby, które dopełniły obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego w związku z:

– sprawowaniem mandatu radnego
– przedłużające kadencję dyrektora szkoły

Oświadczenie lustracyjne składa się tylko raz. Natomiast zgodnie z art. 7 pkt 3a w/w ustawy osoba ponownie wezwana do złożenia oświadczenia (np. kandydująca ponownie na stanowisko dyrektora) winna złożyć informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do organu wzywającego (dokumenty kandydata na stanowisko) – załącznik Nr 2a do ustawy.

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186).

Załącznik nr 1a do ustawy – wzór oświadczenia lustracyjnego

Załącznik nr 2a do ustawy – wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego