Obowiązek lustracji

Składanie oświadczeń lustracyjnych przez kandydatów na dyrektorów szkół

Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego

Osoby kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły publicznej, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie są zobowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

 • Mieszkańcy Łodzi, oraz powiatów: łódzkiego wschodniego, zgierskiego, łęczyckiego, pabianickiego i brzezińskiego składają oświadczenia lustracyjne w Kuratorium Oświaty w Łodzi
  Adres: Al. Kościuszki 120 A, 90-446 Łódź
  E-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl
  Tel./fax : 42 636 26 76, 42 637 70 55 w. 29
 • Mieszkańcy powiatów: łaskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i zduńskowolskiego składają oświadczenia lustracyjne w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Sieradzu 
  Adres: Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
  Tel.: 43 827 19 47, 43 822 79 27
  Fax: 43 822 52 95
  E-mail: delegatura-si@kuratorium.lodz.pl
 • Mieszkańcy powiatów: łowickiego, kutnowskiego, rawskiego i skierniewickiego grodzkiego i ziemskiego składają oświadczenia lustracyjne w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Skierniewicach
  Adres: ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice
  Tel.: 46 833 44 62, 46 834 16 09
  Fax: 46 833 45 61
  E-mail: delegatura-sk@kuratorium.lodz.pl
 • Mieszkańcy powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego grodzkiego i ziemskiego, radomszczańskiego i tomaszowskiego składają oświadczenia lustracyjne w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim
  Adres: ul. Sienkiewicza 16a , 97-300 Piotrków Trybunalski
  Tel/fax.: 44 649 77 41
  E-mail: delegatura-pt@kuratorium.lodz.pl

Oświadczeń lustracyjnych nie składają osoby pełniące lub ubiegające się o stanowiska:

 • dyrektora przedszkola
 • dyrektora bursy
 • dyrektora internatu
 • dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • dyrektora młodzieżowego domu kultury
 • dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli
 • dyrektora biblioteki pedagogicznej
 • oraz wszystkie osoby, które dopełniły obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego w związku z:
  • sprawowaniem mandatu radnego
  • przedłużające kadencję dyrektora szkoły

Ile razy trzeba składać oświadczenie lustracyjne?

Oświadczenie lustracyjne składa się tylko raz. Natomiast zgodnie z art. 7 pkt 3a w/w ustawy osoba ponownie wezwana do złożenia oświadczenia (np. kandydująca ponownie na stanowisko dyrektora) winna złożyć informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do organu wzywającego (dokumenty kandydata na stanowisko) – załącznik nr 2a do ustawy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186).

Załącznik nr 1a do ustawy – wzór oświadczenia lustracyjnego. Plik do pobrania

Załącznik nr 2a do ustawy – wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Plik do pobrania