Kierownictwo

Łódzki Kurator Oświaty

 

Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer

E-mail: kolodz[at]kuratorium.lodz.pl
Tel.: 42 637 70 55

 

Łódzki Wicekurator Oświaty Andrzej Krych
E-mail: kolodz[at]kuratorium.lodz.pl
Tel. 42 637 70 55

Uwaga: W celu zapobiegania wykorzystywaniu adresów poczty elektronicznej do przesyłania niechcianych wiadomości, w adresie mailowym urzędu znak @ został zastąpiony ciągiem znaków [at].