Kierownictwo

Łódzki Kurator Oświaty

Łódzki Kurator Oświaty Janusz Brzozowski

Łódzki Wicekurator Oświaty Jarosław Krajewski

E-mail: kolodz[at]kuratorium.lodz.pl
Tel.: 42 637 70 55

 

Uwaga: W celu zapobiegania wykorzystywaniu adresów poczty elektronicznej do przesyłania niechcianych wiadomości, w adresie mailowym urzędu znak @ został zastąpiony ciągiem znaków [at].