Redakcja serwisu

Aleksandra Polka
apolka@kuratorium.lodz.pl

42 637 70 55 w. 27

Marcin Markowski
mmarkowski@kuratorium.lodz.pl

42 637 70 55 w. 28

Strona internetowa Kuratorium Oświaty w Łodzi jest jednocześnie, zgodnie z dyspozycją przepisu § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 10, po. 68) stroną podmiotową BIP Kuratorium.