Wypoczynek i turystyka

Link do bazy i informacji o wypoczynku

Link do strony z aktualnościami dotyczącymi wypoczynku i turystyki

Pliki do pobrania (podstawy prawne i wzory druków):

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1629)

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) z załącznikami

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2021 r., poz. 1548)

Aktualny druk karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku

Aktualny druk dziennika zajęć

Druk korekty do zatwierdzonego wypoczynku – wzór

Druk wniosku o anulowanie zatwierdzonego  wypoczynku – wzór

Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 Nr 135 poz. 1516)

Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1150)

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1533)

Rozporządzenie MEN z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

Karta wycieczki – wzór

Krajoznawstwo i turystyka dzieci i młodzieży szkolnej w świetle nowych przepisów oświatowych. Prezentacja – plik do pobrania