Uznanie świadectwa zagranicznego

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.)
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U z 2015 r., poz. 447, z 2016 r., poz. 1369)
  • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

Link do szczegółowych informacji na temat uznania wykształcenia uzyskanego za granicą na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

W celu uznania świadectwa należy złożyć wniosek do Kuratorium Oświaty w Łodzi, ul. Więckowskiego 33, 90-734 Łódź, tel. 42 637 70 55 w. 21 pokój 110 (pierwsze piętro)

Pliki do pobrania:

Wniosek o uznanie świadectwa (w języku polskim). Plik do pobrania w formacie .doc (16 KB)

Wniosek o uznanie świadectwa (w języku angielskim). Plik do pobrania w formacie .doc (15 KB)

Upoważnienie do złożenia wniosku i odbioru decyzji. Plik do pobrania w formacie .doc (14 KB)