Akredytacja

Informacja o opłacie za akredytację formy pozaszkolnej w 2021 roku – link

Komunikat o opłacie wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej w 2020 r. 

Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli, które uzyskały akredytację wstępną i akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty. plik do pobrania w formacie .doc (25 KB)

Wykaz pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego akredytowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 118 ustawy Prawo oświatowe (119 KB) 

Wykaz placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, które uzyskały akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty