Doradztwo metodyczne

Koordynatorzy doradztwa metodycznego:

  • Zofia Leduchowska, st. wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
    zleduchowska@kuratorium.lodz.pl
    tel.: 42 637 70 55 w. 62; 42 637 77 18

  • Anna Przybył, wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
    aprzybyl[at]kuratorium.lodz.pl
    tel.: 42 637 70 55 w. 62; 42 637 77 18

Nabór kandydatów 

Nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego:

 

Wzory umowy i załączniki:

Wzór umowy. Plik do pobrania
Załącznik nr 1 do umowy. Plik do pobrania
Załącznik nr 2 do umowy. Plik do pobrania
Załącznik nr 3 do umowy. Plik do pobrania

Wykaz placówek

Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego w roku szkolnym 2020/2021. Plik do pobrania