Doradztwo metodyczne

Koordynatorzy doradztwa metodycznego:

Nabór kandydatów 

Nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego:

 

Wzory umowy i załączniki:

Wzór umowy. Plik do pobrania (24 KB)

Załącznik nr 1 do umowy. Wniosek w sprawie przekazania dotacji. Plik do pobrania (17 KB)
Załącznik nr 2 do umowy. Wykaz doradców metodycznych, których wydatki związane z zatrudnieniem są pokrywane z dotacji celowej w 2022 r. Plik do pobrania (11 KB)
Załącznik nr 3 do umowy – Sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji celowej za rok 2022. Plik do pobrania (11KB)

Wykaz placówek

Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego w roku szkolnym 2021/2022. Plik do pobrania