Specjalne Potrzeby Edukacyjne

Wizytatorzy ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych
starszy wizytator Teresa Lasota – Kuratorium Oświaty w Łodzi, tel. 42 637 70 55 w. 61
wizytator Ewa Szkudlarek-Trzeciak – Kuratorium Oświaty w Łodzi, tel. 42 637 70 55 w. 61
starszy wizytator Joanna Urbańska – Delegatura Skierniewice, tel. 46 834 16 96
wizytator Elżbieta Górka – Delegatura Piotrków Trybunalski, tel. 44 649 77 41 w.109
wizytator Irena Wydmuch – Delegatura Sieradz, tel. 43 822 58 44

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1578). Link