listopad 15, 2022

Wyniki konkursów

Etap wojewódzki

Wyniki WKP z języka francuskiego – ostateczne. Plik do pobrania (17 KB)

Wyniki WKP z fizyki – ostateczne. Plik do pobrania (19 KB)

Wyniki WKP z języka polskiego – ostateczne. Plik do pobrania (21 KB)

Wyniki WKP z geografii – ostateczne. Plik do pobrania (19 KB)

Wyniki WKP z chemii – ostateczne. Plik do pobrania (21 KB)

Wyniki WKP z języka niemieckiego – ostateczne. Plik do pobrania (18 KB)

Wyniki WKP z fizyki. Plik do pobrania (19 KB)

Wyniki WKP z historii – ostateczne. Plik do pobrania (20 KB)

Wyniki WKP z języka francuskiego. Plik do pobrania (18 KB)

Wyniki WKP z geografii. Plik do pobrania (20 KB)

Wyniki WKP z języka angielskiego – ostateczne. Plik do pobrania (24 KB)

Wyniki WKP z języka polskiego. Plik do pobrania (22 KB)

Wyniki WKP z biologii – ostateczne. Plik do pobrania (20 KB)

Wyniki WKP z języka hiszpańskiego – ostateczne. Plik do pobrania (18 KB) 

Wyniki WKP z matematyki – ostateczne. Plik do pobrania (22 KB) 

Wyniki WKP z chemii. Plik do pobrania (20 KB) 

Wyniki WKP z języka niemieckiego. Plik do pobrania (18 KB)

Wyniki WKP z historii. Plik do pobrania (19 KB)

Wyniki WKP z języka angielskiego. Plik do pobrania (23 KB)

Wyniki WKP z biologii. Plik do pobrania (19 KB)

Wyniki WKP z języka hiszpańskiego. Plik do pobrania (17 KB)

Wyniki WKP z matematyki. Plik do pobrania (22 KB)

Etap rejonowy

Wyniki WKP z języka polskiego – ostateczne (korekta). Plik do pobrania (28 KB)

Wyniki WKP z języka francuskiego – ostateczne. Plik do pobrania (16 KB)

Wyniki WKP z fizyki – ostateczne. Plik do pobrania (19 KB)

Wyniki WKP z geografii – ostateczne. Plik do pobrania (21 KB)

Wyniki WKP z języka polskiego – ostateczne. Plik do pobrania (28 KB)

Wyniki WKP z chemii – ostateczne. Plik do pobrania (28 KB)

Wyniki WKP z fizyki. Plik do pobrania (19 KB)

Wyniki WKP z języka francuskiego. Plik do pobrania (16 KB)

Wyniki WKP z języka niemieckiego (ostateczne). Plik do pobrania (18 KB)

Wyniki WKP z geografii. Plik do pobrania (22 KB)

Wyniki WKP z historii (ostateczne). Plik do pobrania (23 KB)

Wyniki WKP z języka polskiegopo 2 korekcie. Plik do pobrania (28 KB) 

Wyniki WKP z języka polskiego – korekta. Plik do pobrania (28 KB) 

Wyniki WKP z języka polskiego. Plik do pobrania (28 KB) 

Wyniki WKP z chemii. Plik do pobrania (29 KB)

Wyniki WKP z biologii (ostateczne). Plik do pobrania (25 KB)

Wyniki WKP z języka angielskiego (ostateczne). Plik do pobrania (39 KB) 

Wyniki WKP z języka hiszpańskiego (ostateczne). Plik do pobrania (17 KB)

Wyniki WKP z języka niemieckiego. Plik do pobrania (18 KB)

Wyniki WKP z historii. Plik do pobrania (23 KB)

Wyniki WKP z matematyki (ostateczne). Plik do pobrania (35 KB)

Wyniki WKP z matematyki. Plik do pobrania (34 KB)

Wyniki WKP z języka hiszpańskiego. Plik do pobrania (16 KB)

Wyniki WKP z biologii. Plik do pobrania (24 KB) 

Wyniki WKP z języka angielskiego. Plik do pobrania (37 KB) 

 

 

Etap szkolny

Wyniki WKP z matematyki. Plik do pobrania (175 KB)

Wyniki WKP z języka hiszpańskiego. Plik do pobrania (16 KB)

Wyniki WKP z biologii. Plik do pobrania (99 KB)

Wyniki WKP z języka angielskiego. Plik do pobrania (227 KB)

Wyniki WKP z historii. Plik do pobrania (83 KB)

Wyniki WKP z języka niemieckiego. Plik do pobrania (29 KB)

Wyniki WKP z chemii. Plik do pobrania (75 KB)

Wyniki WKP z języka polskiego. Plik do pobrania (128 KB)

Wyniki WKP z języka francuskiego. Plik do pobrania (17 KB)

Wyniki WKP z geografii. Plik do pobrania (72 KB)

Wyniki WKP z fizyki. Plik do pobrania (43 KB)