wrzesień 30, 2021

Regulaminy, zakresy wymagań – WKP 2021

Zarządzenie nr 73/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2021 roku W sprawie wdrożenia do realizacji regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego w roku szkolnym 2021/2022. Plik do pobrania w formacie.doc (18 KB)

Zarządzenie nr 42/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z 21 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Poniżej regulaminy i zakresy do pobrania w formacie .doc:

Załączniki. Wzory druków do pobrania

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie przedmiotowym i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacja jego zapisów

Załącznik nr 2 – oświadczenie dyrektora szkoły dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w przepisach art. 13 oraz art. 14 RODO

Załącznik nr 3 – oświadczenie członków komisji o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 – karta kodowa uczestnika

Załącznik nr 5 – protokół przebiegu etapu szkolnego konkursu przedmiotowego

Załącznik nr 6 – protokół przebiegu etapu rejonowego/wojewódzkiego konkursu przedmiotowego

Załącznik nr 7 – protokół z posiedzenia wojewódzkiej komisji odwoławczej – postępowanie odwoławcze na etapie rejonowym/wojewódzkim

Załącznik nr 8 – odwołanie od wyników konkursu

Załącznik nr 9 – formularz odpowiedzi na odwołanie

Załącznik nr 10 – sprawozdanie z realizacji organizacji i przebiegu konkursu na etapie wojewódzkim

Załącznik nr 12 – terminarz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022
 

Niektóre załączniki do regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, w szczególności zawierające zakresy wymagań na poszczególnych etapach konkretnych konkursów oraz wykaz przyborów i materiałów z których, mogą korzystać uczestnicy konkursu wraz z wykazem literatury mogą nie spełniać wymogów w zakresie dostępności cyfrowej z uwagi na fakt, iż pochodzą ze źródeł zewnętrznych, a ingerencja w ich treść i formę nie jest możliwa.
W przypadku konieczności uzyskania dostępu do tych treści przez osoby o specjalnych potrzebach dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić na wniosek zainteresowanego dostęp alternatywny.