wrzesień 28, 2023

Regulaminy, zakresy wymagań – WKP 2023

Komunikat w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej

Poniżej regulaminy i zakresy do pobrania w formacie .doc:

Załączniki. Wzory druków do pobrania

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie przedmiotowym i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacja jego zapisów (27 KB)

Załącznik nr 2 – oświadczenie dyrektora szkoły dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w przepisach art. 13 oraz art. 14 RODO (16 KB)

Załącznik nr 3 – oświadczenie członków komisji o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (23 KB)

Załącznik nr 4 – karta kodowa uczestnika (23 KB)

Załącznik nr 5 – protokół przebiegu etapu szkolnego konkursu przedmiotowego (20 KB)

Załącznik nr 6 – protokół przebiegu etapu rejonowego/wojewódzkiego konkursu przedmiotowego (19 KB)

Załącznik nr 7 – protokół z posiedzenia wojewódzkiej komisji odwoławczej – postępowanie odwoławcze na etapie rejonowym/wojewódzkim (20 KB)

Załącznik nr 8 – odwołanie od wyników konkursu (18 KB)

Załącznik nr 9 – formularz odpowiedzi na odwołanie (18 KB)

Załącznik nr 10 – sprawozdanie z realizacji organizacji i przebiegu konkursu na etapie wojewódzkim (20 KB)

Załącznik nr 12 – terminarz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023 (51 KB)
 

Niektóre załączniki do regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, w szczególności zawierające zakresy wymagań na poszczególnych etapach konkretnych konkursów oraz wykaz przyborów i materiałów z których, mogą korzystać uczestnicy konkursu wraz z wykazem literatury mogą nie spełniać wymogów w zakresie dostępności cyfrowej z uwagi na fakt, iż pochodzą ze źródeł zewnętrznych, a ingerencja w ich treść i formę nie jest możliwa.
W przypadku konieczności uzyskania dostępu do tych treści przez osoby o specjalnych potrzebach dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić na wniosek zainteresowanego dostęp alternatywny.