Kwiecień 20, 2021
Grafika z tekstem: Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 roku

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz…
Kwiecień 20, 2021
Po prawej stronie zdjęcia minister Przemysław Czarnek, stoi przy mikrofonie. Po lewej stronie ministra Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer.

XI Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie z udziałem ministra Przemysława Czarnka

19 kwietnia br. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek uczestniczył w XI Ogólnopolskim Kongresie Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie, który odbył się w Częstochowie. Organizatorem był Regionalny Ośrodek Doskonalenia…