maj 10, 2024

Szkoła na miarę XXI wieku ma już 160 lat

 – Gratuluję szkole w Kurowicach wspaniałego jubileuszu – mówił podczas 160-lecia szkoły kurator Janusz Brzozowski. – Ale szkoła to nie tylko budynek, to przede wszystkim uczniowie, nauczyciele i rodzice. Oni wszyscy są tu wspaniali. To także organ prowadzący, który wspiera pracę dyrektora – dodał. Łódzki Kurator Oświaty podkreślił, że poziom nauczania oraz troska o rozwój fizyczny uczniów są w tej szkole na najwyższym poziomie. – Wiem to także jako były już dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi, w którym naukę kontynuowali uczniowie z Kurowic – powiedział.

Uroczystość 160-lecia Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach, w której wziął udział Łódzki Kurator Oświaty, zgromadziła znamienitych gości. Obecni byli m.in. wicestarosta powiatu łódzkiego wschodniego Ewa Gładysz, wójt gminy Brójce Radosław Agaciak, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, byli dyrektorzy oraz uczniowie i rodzice. Piękna uroczystość dostarczyła nie tylko wiele radości, ale też wzruszeń. Uczniowie szkoły podstawowej oraz przedszkolaki, pod kierunkiem swoich nauczycieli i wychowawców, przygotowali wspaniały spektakl okraszony śpiewem, muzyką oraz tańcem. Aktorów i wykonawców było blisko siedemdziesięciu. Po oficjalnej części zorganizowano bardzo sprawne zwiedzanie szkoły. Można było zobaczyć wspaniale wyposażone i zaaranżowane pracownie, posłuchać szkolnego chóru, zmierzyć się z zadaniami matematycznymi czy zobaczyć pod szkiełkiem mikroskopu roślinne tkanki.

Na zakończenie spotkania kurator Janusz Brzozowski podziękował dyrektor Justynie Góreckiej za wspaniałą uroczystość i tak ogromne zaangażowanie całej społeczności szkolnej i lokalnej w troskę o szkołę.

Poniżej – zdjęcia z jubileuszu