Grudzień 15, 2021
Plansza z szaro czerwonym napisem: od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach w systemie zdalnym

Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach w systemie zdalnym

Zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia zawodowego, w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, placówkach artystycznych, szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły…
Grudzień 8, 2021
Po lewo zdjęcie kobiety z laptopem, po prawo napis: ponad 30 mln na edukację zdalną. Otwarty konkurs grantowy dla publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych

Konkurs grantowy dla publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, Ośrodek Rozwoju Edukacji uruchomił nabór wniosków w otwartym konkursie grantowym, skierowanym do nauczycieli publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia…