Maj 12, 2021
Zdjęcie z konferencji prasowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki

Status zawodowy nauczyciela – propozycje zmian do dyskusji z przedstawicielami środowiska oświatowego

Podwyższenie wynagrodzenia nauczycieli, uproszczenie awansu zawodowego, wysokość „pensum”, system wynagradzania nauczycieli – to najważniejsze obszary zmian w Karcie Nauczyciela zaproponowane przez ministerstwo do dyskusji z członkami Zespołu ds. statusu zawodowego…