kwiecień 26, 2024

Najlepsi znawcy oręża nagrodzeni

– Poprzez upowszechnianie wiedzy o historii polskiego oręża i znaczeniu sił zbrojnych w życiu politycznym, ekonomicznym i kulturowym Polski kształtujemy świadomość i postawy patriotyczne, a to bardzo ważne w obecnych czasach, w obliczu toczącej się za granicami naszego kraju wojny w Ukrainie – podkreślił kurator Janusz Brzozowski podczas gali wojewódzkiego finału konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1864. Od konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i naszą”. Łódzki Kurator Oświaty wręczył dyplomy i pogratulował najlepszym ogromnej wiedzy. Gala odbyła się w sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Łodzi.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych oraz uczniowie ze szkół branżowych z województwa łódzkiego szczególnie zainteresowani historią wojskowości. W finale wyłoniono 15 finalistów i 10 laureatów z 12 szkół. Spośród nagrodzonych najlepsza czwórka młodych ludzi będzie reprezentować nasze województwo w Warszawie. Na podsumowanie konkursu przyjechali wszyscy – razem ze swoimi nauczycielami i opiekunami.

W roku szkolnym 2023/2024 zorganizowano XXIX edycję konkursu. Wzięło w niej udział blisko 100 uczniów ze szkół województwa łódzkiego. Tematyka konkursu obejmuje historię Polski i historię powszechną dziejów oręża polskiego w latach 1768 – 1864 z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, literatury, malarstwa balistycznego i portretowego, muzyki i pieśni, tekstów źródłowych, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki i falerystyki formacji wojskowych oraz sylwetek dowódców. Koordynatorem konkursu był wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi Łukasz Kencler. 

Poniżej – zdjęcia z gali