Grudzień 8, 2017

O edukacji włączającej – konferencja wojewódzka [MATERIAŁY POKONFERENCYJNE]

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej to tematy wtorkowej konferencji zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. W spotkaniu w XXVI LO w Łodzi wzięli udział dyrektorzy szkół naszego województwa.

Witając uczestników kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski podkreślił, że dla skutecznego rozwoju edukacji włączającej kluczowe są: świadomość problemu (dzieci są różne, uczą się w różnym tempie), diagnoza (rozpoznanie dysfunkcji  i możliwości psychofizycznych danego dziecka) oraz działanie (taka organizacja kształcenia, aby uwzględniało ono indywidualne potrzeby każdego ucznia). Ideą edukacji włączającej jest zniesienie wszelkich barier, które utrudniają dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  przebywanie w grupie rówieśniczej – wspólną naukę, rozwój społeczny. – Wierzę, że wykorzystacie pogłębioną dziś wiedzę tworząc w swoich szkołach warunki, które sprawią, że każdy uczeń będzie się czuł otoczony właściwą opieką – zakończył przemówienie kurator.

Znaczenie edukacji włączającej w podnoszeniu jakości kształcenia wszystkich uczniów  omówił dr hab. Grzegorz Szumski z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Romana Cybulska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi, przedstawiła natomiast zmiany w prawie dotyczące organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W drugiej części konferencji przedstawiciele szkół i placówek z województwa łódzkiego podzielili się swoim doświadczeniem w zakresie wdrażania edukacji włączającej , m.in.  pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz dziećmi pochodzenia ukraińskiego. Dobre praktyki przedstawili: Dorota Salska i Ilona Gruchała (dyrektor i pedagog szkolny z LO im. Jana  Karskiego w Wiśniowej Górze), Grażyna Małachowska i Krystyna Mielczarek (dyrektor i nauczyciel z Przedszkola Miejskiego nr 152 w Łodzi), Grzegorz Winczewski i Aleksandra Pietrzyk (dyrektor i psycholog ze Szkoły Podstawowej w Starej Wojskiej) oraz Anna Gniatkowska (dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ciężkowicach).

Wtorkowa konferencja została przygotowana we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zgodnie z przyjętym w roku szkolnym 2017/2018 kierunkiem polityki oświatowej Państwa: „Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty”. Podobne spotkania organizowane są we wszystkich województwach.

Prezentacja  z LO im. Jana  Karskiego w Wiśniowej Górze – plik do pobrania

Prezentacja z Przedszkola Miejskiego nr 152 w Łodzi – plik do pobrania

Prezentacja ze Szkoły Podstawowej w Starej Wojskiej – plik do pobrania

Prezentacja ze Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach – plik do pobrania

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a zmiany w prawie oświatowym. Materiały. Link do strony ORE