Grudzień 8, 2017

Konferencja poświęcona Józefowi Piłsudskiemu

Łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej zorganizował ogólnopolską konferencję naukową „Józef Piłsudski (1867-1935) – idea, tradycja, nawiązania”. Jednym z jej gości był kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski.

5 grudnia minęła 150 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego. Dzień później w łódzkim hotelu Novotel spotkali się historycy i pasjonaci historii. Na konferencję poświęconą Marszałkowi zaprosił ich Instytut Pamięci Narodowej.

Według organizatora, zbliżająca się setna rocznica odzyskania niepodległości daje okazję do popularyzowania oraz poszerzania wiedzy na temat wydarzeń, które doprowadziły do powrotu Polski na mapę Europy. „Działalność Marszałka stanowi punkt wyjścia do dyskusji nad szeroko pojętą myślą polityczną i tradycją piłsudczykowską, obecnymi w życiu Polaków także obecnie” – czytamy w materiałach konferencyjnych.

Uczestników spotkania powitał dyrektor oddziału IPN w Łodzi dr Dariusz Rogut. W wykładzie rozpoczynającym konferencję prof. dr hab. Grzegorz Nowik z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk zarysował główne wątki i wartości budujące myśl polityczną Józefa Piłsudskiego. Prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski z Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie opowiedział o jego zasługach dla tworzącego się po odzyskaniu niepodległości polskiego parlamentaryzmu. Tematami kolejnych wykładów były m.in. polityka zagraniczna, narodowościowa i gospodarcza Marszałka.
W czwartek – w drugim dniu konferencji – dyskutowano m.in. o emigracyjnej działalności spadkobierców myśli Józefa Piłsudskiego w latach powojennych oraz upamiętnianiu tradycji piłsudczykowskiej u schyłku PRL i w III RP.