kwiecień 29, 2022

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie dofinansowania organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa łódzkiego w 2022 roku

Ogłoszenie. Plik do pobrania (145 KB)

Załącznik nr 1 – formularz oferty (41 KB)
Załącznik nr 2 – dodatkowe informacje do oferty (11 KB)
Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku zadłużenia (27 KB)
Załącznik nr 4 – oświadczenie o zamiarze zgłoszenia wypoczynku (33 KB)
Załącznik nr 5 – wzór sprawozdania (24 KB)
Załącznik nr 6 – zestawienie faktur, rachunków (37 KB)