lipiec 10, 2024

Ogólnopolskie badanie skierowane do dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pt. „Jak szkoły postrzegają współpracę z biznesem?”

Zachęcamy Państwa do udziału w ogólnopolskim, bezpłatnym badaniu skierowanym do dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pt. „Jak szkoły postrzegają współpracę z biznesem?”. Będzie ono prowadzone przez Wrocławski Park Technologiczny w ramach realizacji „Planu dla edukacji” i jest dostępne pod poniższym linkiem, który będzie aktywny do 10 sierpnia 2024 r.

Link do badania

Wyniki badania zostaną przedstawione w dostępnym dla każdego bezpłatnie raporcie, pokazującym czego szkoły potrzebują od biznesu, jak wyobrażają sobie współpracę z nim oraz jaka, ich zdaniem, powinna być rola biznesu w kształtowaniu przyszłości edukacji. Wskaże on też, jakie działania przedsiębiorcy powinni podjąć na rzecz polskich szkół, ale też zidentyfikuje problemy i bariery w rozwoju współpracy na linii szkoła – biznes występujące po stronie dyrektorów szkół.

Premiera raportu zaplanowana jest na 5 października 2024 r. i odbędzie się w trakcie konferencji „Liczymy się dla edukacji”.

Więcej informacji nt. badania oraz przydatne materiały edukacyjne dostępne są na stronie:

Link do strony Plan dla edukacji