Wrzesień 7, 2018

O reformie, internecie dla szkół, edukacji włączającej i Roku Niepodległej – relacja z konferencji prasowej ŁKO

Łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski spotkał się z dziennikarzami łódzkich mediów. Podczas konferencji przekazał najważniejsze informacje związane z nowym rokiem szkolnym.

– To kolejny rok reformy oświaty, kolejny rok wdrażania nowej podstawy programowej w szkołach podstawowych. I pierwszy rok, w którym uczniowie najstarszych klas tych szkół przystąpią do egzaminu ósmoklasisty – powiedział Grzegorz Wierzchowski.
Kurator przypomniał, że równolegle z ósmoklasistami – też w kwietniu – swój odrębny egzamin po raz ostatni napiszą uczniowie kończący wygaszane gimnazja. Następnie oba roczniki uczniów wezmą udział w rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych.

Kurator – bazując na informacjach z odpowiedzialnych za szkolne rekrutacje samorządów – zapewnił, że miejsc w szkołach wystarczy dla wszystkich uczniów. Przypomniał również, że absolwenci szkół podstawowych nie spotkają się z absolwentami gimnazjów w tych samych klasach. Pierwsi będą kontynuować naukę w nowych, powołanych przez reformę 4-letnich liceach i 5-letnich technikach. Drudzy – w dotychczasowych 3-letnich liceach i 4-letnich technikach.

– We wszystkich szkołach podstawowych są już plakaty ilustrujące najbliższą rekrutację. Dyrektorzy dostaną wkrótce prezentacje o rekrutacji przygotowane przez MEN. Prezentacje będą omawiane w szkołach na spotkaniach z rodzicami i uczniami – poinformował kurator.
Ewentualne pytania i problemy będzie można zgłaszać również do KO w Łodzi. Koordynatorem ds. rekrutacji jest wizytator Jarosław Owsiański (nr tel. 42 637 70 59, 42 637 70 55 w. 46).

W nowym roku szkolnym będzie kontynuowany program „Aktywna tablica”, dzięki któremu szkoły zyskują nowoczesny sprzęt komputerowy. – Nowością jest Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, program realizowany przez ministerstwa cyfryzacji i edukacji, który w ciągu dwóch lat zapewni wszystkim szkołom w kraju dostęp do szerokopasmowego, opartego na technologii światłowodowej, internetu – mówił kurator. Szkoły z województwa łódzkiego znajdą się w sieci jako jedne z pierwszych. Tylko w tym roku będzie ich około 600.

Grzegorz Wierzchowski poinformował również o zmianach w ocenie pracy nauczycieli (będzie oparta na jasnych kryteriach) i podwyżkach dla nauczycieli, które do stycznia 2020 r. mają osiągnąć wysokość ok. 15 proc. ich obecnego średniego wynagrodzenia.

– Trwa Rok Niepodległej. W szkołach wiele się dzieje w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Zachęcam do udziału w tych wydarzeniach, a szczególnie do wspólnego śpiewania hymnu narodowego w piątek 9 listopada o godzinie 11.11 – zaapelował kurator.

Uczestnicząca w konferencji wicekurator oświaty Jolanta Kuropatwa poruszyła temat nauki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. – Edukacja włączająca jest jednym z priorytetów MEN. Jej celem jest włączanie dzieci niepełnosprawnych do grup rówieśniczych. Niestety, rodzice wciąż wiedzą na ten temat zbyt mało, rodzą się niejasności i domysły – zaznaczyła wicekurator.
Jolanta Kuropatwa zaapelowała do rodziców dzieci niepełnosprawnych, by rozmawiali na ten temat z dyrektorami szkół, a w razie wątpliwości czy problemów zwracali się o pomoc do kuratorium. Rolę koordynatora ds. edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami pełni wizytator Romana Cybulska.
– Będziemy pomagać rodzicom, którym nie odpowiadają rozwiązania zaproponowane przez szkołę – powiedziała wicekurator.

Jolanta Kuropatwa poinformowała również o nowej zakładce na stronie kuratorium, dedykowanej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W zakładce zaprezentowane są rozwiązania, które dyrektorzy mogą stosować w szkołach.

Pytania dziennikarzy dotyczyły głównie nauki na dwie zmiany. Ten problem pojawił się w niektórych szkołach podstawowych. Kurator tłumaczył, że sposobem na uniknięcie dwuzmianowości była zmiana sieci szkół. To zadanie samorządów. – W samej Łodzi sieć, niestety, nie została zmieniona i w niektórych szkołach zrobiło się ciasno. Na szczęście to jednostkowe przypadki – mówił kurator.

Jedno z pytań dotyczyło czasu, jaki uczniowie spędzają w szkołach. Zdarza się, że mają dziennie nawet 9 lekcji.
– Są sygnały, że dyrektorzy niektórych szkół nie dostosowali planów lekcji do potrzeb uczniów. Można je poprawić – powiedział kurator, obiecując pomoc również w tej kwestii.
Grzegorz Wierzchowski poinformował, że wkrótce lekcje z trudniejszych przedmiotów – np. z matematyki – nie będą mogły być później niż na szóstej godzinie lekcyjnej. MEN przygotował już w tej sprawie projekt rozporządzenia.