Wrzesień 10, 2018

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 – informacje na stronie MEN

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczone zostały dokładne informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

W zakładce Rekrutacja 2019/2020 są m.in. najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje adresowane są do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów. Będą aktualizowane i uzupełniane.

W sierpniu szkołom podstawowym oraz gimnazjom został przekazany plakat informujący o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Wkrótce uczniowie i rodzice dostaną ulotki o naborze. Dodatkowo w kuratoriach oświaty zostały utworzone punkty, w których można uzyskać informacje na ten temat. Pełna lista kontaktów również jest na stronie MEN we wspomnianej zakładce.
W Kuratorium Oświaty w Łodzi koordynatorem ds. rekrutacji jest wizytator Jarosław Owsiański (nr tel. 42 637 70 59, 42 637 70 55 w. 46).

W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach.

Absolwenci szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów, a olimpiad – na stronie MEN.

Rekrutacja 2019/2020 – link do nowej zakładki na stronie MEN

Plakat informacyjny. Plik do pobrania

Briefing prasowy nt. rekrutacji z udziałem wiceministra edukacji. Link do strony www MEN