Sierpień 25, 2017

Dobra Szkoła – start

O tym jak będzie wyglądała szkolna rzeczywistość w pierwszym roku reformy edukacji mówili podczas piątkowej konferencji prasowej wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk oraz kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski.

– Reforma edukacji została bardzo dobrze przygotowana. Jestem pewien, że jej przeprowadzenie, rozłożone na 5 lat, również będzie przebiegało sprawnie, a w konsekwencji już wkrótce „Dobra szkoła” stanie się faktem – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami wicewojewoda Karol Młynarczyk. Wicewojewoda przedstawił najważniejsze dane dotyczące finansowego zabezpieczenia zmian w polskiej oświacie. Przypomniał, że subwencja oświatowa została zwiększona o 413 mln zł w stosunku do roku 2016 i po raz pierwszy zostały nią objęte również dzieci 6-letnie pozostające w przedszkolach.

Dodatkowo samorządy otrzymają blisko 177 mln zł z rezerwy 0,4%. Pieniądze te wykorzystać mogą m.in. na doposażenie świetlic i sal lekcyjnych, zakup ławek, krzeseł i pomocy dydaktycznych czy remonty sanitariatów. Z tego wsparcia nie będzie niestety mogła skorzystać stolica naszego województwa. Łódź nie wypełniła bowiem ustawowego obowiązku (do  31 marca nie podjęto uchwał dostosowujących sieć szkół do nowego ustroju szkolnego), więc nie mogła ubiegać się o pieniądze z rezerwy.  Miasto otrzymało jednak dodatkowe 18 mln w subwencji i 6 mln na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli.

O tym, że reforma edukacji przebiega zgodnie z harmonogramem zapewniał także kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski. – Rodzice wiedzą w jakiej szkole ich dziecko będzie uczyło się od 4 września, a nauczyciele zostali przeszkoleni z nowej podstawy programowej – mówił kurator. Gotowe są już nowe podręczniki. Bezpłatnie otrzymają je wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Kurator oświaty zapowiedział także, że wkrótce na stronach internetowych MEN oraz kuratoriów zostaną opublikowane informatory dla rodziców przedstawiające wszystkie  zmiany wprowadzane w roku szkolnym 2017/2018.  

Kurator za pośrednictwem mediów zachęcał samorządy do udziału w nowym programie rządowym „Aktywna tablica”, dzięki któremu szkoły podstawowe mogą zostać  wyposażone m.in. w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Na ten cel w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Termin składania wniosków przez szkoły podstawowe do organów prowadzących upływa 31 sierpnia, a zbiorczych wniosków przygotowanych przez organy prowadzące do Kuratorium Oświaty w Łodzi – 15 września.
Więcej informacji o programie przeczytać można tutaj.

Uczestniczący w konferencji dziennikarze pytali m.in. o planowane zwolnienia nauczycieli. Kurator i wicewojewoda wyjaśnili, że to nie reforma jest główną przyczyną zwolnień, a pogłębiający się od kilku lat niż demograficzny. – W roku szkolnym 2017/2018 w wyniku reformy edukacji powstanie około 18,3 tys. oddziałów klas VII szkół podstawowych, czyli o 1,8 tys. oddziałów więcej niż klas I gimnazjum, które powstałyby, gdyby reformy nie było –  dodał kurator.
Przypomniał także, że kuratoria od kwietnia prowadzą na swoich stronach internetowych na bieżąco aktualizowane bazy ofert pracy dla nauczycieli. W maju liczba opublikowanych ogłoszeń na stronie łódzkiego urzędu wynosiła ponad 1100, a w chwili obecnej w bazie znajduje się ponad 320 ofert pracy dla nauczycieli w całym województwie.