listopad 13, 2017

Więcej etatów nauczycieli w pierwszym roku wdrożonej reformy

0 637 zwiększyła się w województwie łódzkim liczba etatów nauczycieli w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym – poinformował kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski podczas konferencji prasowej w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.

W poniedziałek Łódzki Kurator Oświaty przedstawił najnowsze dane pochodzące z Systemu Informacji Oświatowej. Zgodnie z nimi w Łodzi przybyło 151 etatów nauczycieli, a w sumie w naszym województwie – 637.

– Nie potwierdziły się obawy, że nauczyciele w wyniku reformy stracą pracę. Wprost przeciwnie: jest więcej etatów dla nauczycieli, więcej miejsc pracy – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami Grzegorz Wierzchowski.

Analiza danych z SIO wskazuje także, że wzrosła liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. W Łodzi o 86 osób, w całym województwie o 603 osoby. Kurator podkreślił, że ta korzystna zmiana nastąpiła  mimo zmniejszającej się liczby uczniów – w roku szkolnym 2017/2018 do szkół naszego regionu uczęszcza bowiem o około 6 tysięcy mniej dzieci i młodzieży niż w latach ubiegłych.

Dane przekazane przez dyrektorów szkół i placówek do SIO wskazują, że tendencja wzrostowa dotyczy wszystkich województw. W sumie w całym kraju w pierwszym roku wdrażania reformy edukacji przybyło 17 786 etatów. Zwiększyła się także liczba nauczycieli. Obecnie wynosi 694 636 czyli o 10 139 więcej niż w roku ubiegłym.