Listopad 30, 2017

Wystawa, wykłady i interaktywny plan obozu dla dzieci i młodzieży polskiej przy ul. Przemysłowej w ramach 75. rocznicy utworzenia obozu 

W ramach obchodów 75.. rocznicy utworzenia niemieckiego obozu dla dzieci i młodzieży polskiej przy ul. Przemysłowej w Łodzi pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej łódzkiego IPN realizują cykl warsztatów przybliżających historię tego miejsca.

Każde ze spotkań rozpocznie się prezentacją wystawy „Germanizacja dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej”. Następnie Artur Ossowski, p.o. naczelnika OBEN IPN w Łodzi, przedstawi wykład na temat historii obozu i próby odtworzenia jego położenia. Zaprezentuje nowy produkt edukacyjny – interaktywny plan obozu, którego próbę rekonstrukcji przeprowadzili pracownicy łódzkiego IPN.

Cykl spotkań obejmuje następujące miejsca:

  • 4 grudnia (poniedziałek), godz. 17.30 – Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Łódź, ul. Wojska Polskiego 83
  • 7 grudnia (czwartek), godz. 15.00 – Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Łódź, ul. Wólczańska 202
  • 11 grudnia (poniedziałek), godz. 11.00 – Szkoła Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi, ul. Emilii Plater 28/32

Niemiecki obóz dla dzieci i młodzieży polskiej (Polen-Jugendverwahrlager) powstał w Łodzi przy ul. Przemysłowej 72. Funkcjonował on od grudnia 1942 r. (powstał 1 grudnia, pierwszy transport młodych więźniów skierowano tam 12 grudnia) do 19 stycznia 1945 r. Więziono w nim polskie dzieci w wieku od 2 do 16 lat, których rodzice zostali zamordowani bądź przebywali w obozach i więzieniach, skierowane tam na podstawie wniosku policji kryminalnej za „włóczęgostwo, złe zachowanie” lub inne pozorne przewinienia. Ogółem w obozie – i jego filii w Dzierżąznej – przebywało od 900 do 1200 młodocianych więźniów, zaś jego bramy przekroczyło niemal 4 tys. dzieci.