kwiecień 12, 2024

Komunikat Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Łódzki Kurator Oświaty przypomina, że zgodnie z art.103 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.2245 z późn. zm.) akredytacje kuratora oświaty przyznane:

  • przed dniem 1 września 2019 r. utraciły moc z dniem 1 stycznia 2021 r.
  • przed dniem 1 września 2017 r. utraciły moc z dniem 1 września 2021 r.