grudzień 23, 2022

Opłata za akredytację formy pozaszkolnej w 2023 roku

Minister Edukacji i Nauki w dniu 16 grudnia 2022 r. ustalił wysokość opłaty wnoszonej w 2023 roku przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej. Opłata w 2023 roku wynosi 1210,74 zł.

Link do szczegółowych informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

Podmioty ubiegające się w 2023 r. o akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty winny dokonać wpłaty na konto tutejszego urzędu:

65 1010 1371 0013 1322 3100 0000

Kuratorium Oświaty w Łodzi, al. Kościuszki 120a, 90-446 Łódź

z dopiskiem: opłata akredytacyjna