czerwiec 11, 2024

Nasz projekt eTwinning – uroczysta gala

Dobrostan, sztuczna inteligencja, walka z dezinformacją, otaczający nas świat przyrody, wspieranie proekologicznych działań, kreatywne i angażujące nauczanie matematyki, emocje i edukacja włączająca to tylko niewielki zakres tematów, które poruszyły najlepsze projekty tegorocznej edycji konkursu „Nasz projekt eTwinning”. W uroczystej gali na Zamku Ujazdowskim w Warszawie, podczas której wyróżnieni odebrali nagrody z rąk minister edukacji Barbary Nowackiej, wziął także udział łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski.

 – Zaangażowanie nauczycieli – koordynatorów projektów jest niezmiernie budujące i zasługuje na najwyższe uznanie. Polska szkoła „stoi” nauczycielami-pasjonatami i otwartymi dyrektorkami, dyrektorami, którzy wspólnie budują innowacyjność polskiej szkoły. Laureatom dziękuję i proszę o więcej, bo młodzież dzięki Wam dostaje dodatkową szansę – podkreśliła minister Barbara Nowacka.

Ogólnopolski konkurs „Nasz projekt eTwinning”, organizowany corocznie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, jest skierowany do nauczycieli wszystkich przedmiotów, pedagogów, bibliotekarzy i innych pracowników dydaktycznych oraz do dyrektorów przedszkoli i szkół. Jego celem jest wyłonienie i upowszechnienie najlepszych międzynarodowych projektów eTwinning zrealizowanych z udziałem polskich nauczycieli. Są to przedsięwzięcia, które pomagają pozytywnie zmieniać polską, a przez to i europejską edukację.

Poniżej – zdjęcia z gali

źródło: etwinning.pl
fotografie: archiwum organizatora