czerwiec 11, 2024

„Kierunek – innowacja 2024” – konkurs organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zachęcamy nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Kierunek – innowacja 2024”. Przedsięwzięcie organizuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2023/2024. Opis powinien być przygotowany przez jedną osobę. Może on jednak obejmować działalność realizowaną przez grupę nauczycieli. Zadanie konkursowe powinno zostać opracowane za pomocą kreatora dostępnego na koncie nauczyciela na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Link do platformy

Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija 26 lipca 2024 r. 

Nauczyciele z województwa łódzkiego przesyłają link do opisu wraz z dokumentacja określoną w regulaminie na adres mailowy: kolodz@kuratorium.lodz.pl z dopiskiem w tytule: Konkurs „Kierunek – innowacja 2024”.

Obowiązujące terminy:

  • 10.06.2024 – 26.07.2024 – czas trwania konkursu,
  • do 26 lipca – zgłoszenie przez nauczyciela zadania konkursowego,
  • do 23 sierpnia – wyłonienie kandydatów do tytułu laureatów przez komisję powołaną przez kuratora oświaty,
  • do 30 września – wyłonienie laureatów konkursu przez komisję powołaną przez organizatora konkursu,
  • do 14 października – zamieszczenie wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej

Link do strony ministerstwa z informacjami o konkursie i regulaminem