Wrzesień 14, 2017

Konkurs „Jasnogórska Królowa Polski – w 300. rocznicę koronacji Jej Cudownego Wizerunku”

Rada Szkół Katolickich i Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze zapraszają uczniów klas VII szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie „Jasnogórska Królowa Polski – w 300. rocznicę koronacji Jej Cudownego Wizerunku”.
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o historii i współczesności Klasztoru Jasnogórskiego, a także o historii koronacji Cudownego Wizerunku Jasnogórskiej Królowej i znaczeniu kultu maryjnego w Polsce. Konkurs na etapie szkolnym ma charakter indywidualny, a na etapie ogólnopolskim zespołowy.
Termin zgłoszeń do 30 września. Finał odbędzie się 8 grudnia 2017 r. w Częstochowie na Jasnej Górze.

Regulamin konkursu oraz informacje z nim związane są dostępne na witrynie www.konkurs.koronamaryi.pl