wrzesień 13, 2017

Informacja o ubezpieczeniu uczniów w szkole

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi obligatoryjności ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków informujemy, że rodzice mają możliwość ubezpieczenia swoich dzieci we własnym zakresie, wybierając dowolnego ubezpieczyciela. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków za pośrednictwem szkoły jest dobrowolne.
Rodzice powinni pamiętać, że dyrektor szkoły, nauczyciel/opiekun grupy/klasy ponosi odpowiedzialność za skutki możliwych wypadków z udziałem uczniów zarówno podczas lekcji, jak również podczas wycieczki organizowanej przez szkołę. Taka odpowiedzialność istnieje niezależnie od faktu objęcia uczniów ubezpieczeniem. Natomiast, jeśli uczniowie będą brali udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej, wtedy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia jest obowiązkowe (art. 14 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych Dz. U. z 2017 r. poz.1553).

Więcej informacji na stronie:
https://rf.gov.pl/sprawy-biezace/Raport_Rzecznika_Finansowego_o_ubezpieczeniach_szkolnych__22588