luty 7, 2023

II Kongres Edukacji Klasycznej – filmowa relacja z wydarzenia

Łódzki Kurator Oświaty zaprasza do zapoznania się z wystąpieniami, które odbyły się podczas II Kongresu Edukacji Klasycznej. 

II Kongres Edukacji Klasycznej odbył się 16 listopada 2022 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Organizatorami wydarzenia były: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Akademia Zamojska. W wydarzeniu uczestniczyli kuratorzy oświaty, dyrektorzy ośrodków doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy wojewódzkich bibliotek pedagogicznych, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele oraz pozostali goście zainteresowani tematem.

Oprawę artystyczną wydarzenia stanowił „Promethidion” Cypriana Kamila Norwida w interpretacji aktora Dariusza Kowalskiego. Prowadzącym Kongres był redaktor Krzysztof Ziemiec. Inauguracyjne przemówienie wygłosił prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki, a w tematykę Kongresu wprowadził uczestników dr Artur Górecki, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W dalszej części konferencji z wykładami wystąpili:

  • prof. Włodzimierz F. Dłubacz – „Edukacja klasyczna dziś? Istota, struktura i cel”
  • prof. Mikołaj Krasnodębski – „Klasyczna paideia jako integralna uprawa człowieka”
  • prof. David W. Lutz – „O edukacji klasycznej i progresywnej”
  • dr Antonina Karpowicz-Zbińkowska – „Muzyka jako sztuka wyzwolona”
  • prof. Rafał Toczko – „Cui bono? O (nie)obecności łaciny w polskiej edukacji”
  • Piotr Kaznowski – „Ars longa, vita brevis. Trzy wnioski po przeprowadzeniu 4000 lekcji w edukacji klasycznej”

Na platformie YouTube dostępna jest relacja filmowa z tego wydarzenia w wersji polskojęzycznej (13 filmów) i anglojęzycznej (12 filmów).

Link do wersji polskojęzycznej

Link do wersji anglojęzycznej