luty 7, 2023

Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych

Instytut Badań Edukacyjnych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, realizuje Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych (TIMSS 2023) u polskich czwartoklasistów. Badanie rozpocznie się w kwietniu, a zakończy w czerwcu 2023 roku.

Do badania zostało wylosowanych 150 szkół podstawowych z całej Polski. Udział w TIMSS jest dobrowolny i anonimowy (wymagana jest zgoda rodziców). Wszystkie wylosowane szkoły zachęcamy do uczestnictwa w badaniu.

Wyniki badania są opracowywane w postaci zbiorczych zestawień na poziomie ogólnokrajowym i międzynarodowym, nie są wykorzystywane do oceny pracy szkół ani wiedzy poszczególnych uczniów.

Jeżeli podczas badania obowiązywać będzie stan zagrożenia epidemicznego, zapewnione zostaną odpowiednie zabezpieczenia oraz środki ostrożności zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o skontaktowanie się z zespołem TIMSS w Instytucie Badań Edukacyjnych; numer telefonu: 503 914 617 lub (22) 24 17 160.

Szczegółowe informacje na temat badania są dostępne na tej stronie – link