Luty 26, 2021

„Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej” – szkolenia

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą zaprasza do udziału w szkoleniu „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej” adresowanego dla placówek oświatowych.

Szkolenie obejmuje spotkanie prowadzone przez społecznego edukatora diabetologicznego z Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą.

Program szkolenia obejmuje: informacje ogólne o cukrzycy i jej kontroli u dzieci; ogólne wiadomości o modelach leczenia u dzieci; podstawowe zasady żywienia w cukrzycy typu I; ważne wiadomości o wysiłku fizycznym w cukrzycy; niedocukrzenie – profilaktyka i pierwsza pomoc; dziecko chore na cukrzycę w grupie rówieśniczej – aspekt psychologiczny; podstawy prawne dotyczące funkcjonowanie dziecka chorego na cukrzycę w placówce oświatowej, prawa i obowiązki rodziców i nauczycieli; opracowanie procedury postępowania z dzieckiem chorym na cukrzycę.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia i materiały szkoleniowe. Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie Teams.

Termin szkolenia – do uzgodnienia.

Link do strony internetowej ze szczegółowymi informacjami na temat szkoleń