Listopad 21, 2017

Dane o zatrudnieniu nauczycieli na podstawie Systemu Informacji Oświatowej

Kuratorium Oświaty w Łodzi przedstawia dane dotyczące liczby etatów nauczycieli w Łodzi oraz województwie łódzkim w roku 2016 i 2017 na podstawie informacji przekazanych przez organy prowadzące do Systemu Informacji Oświatowej.

Tabela z danymi dotyczącymi zatrudnienia nauczycieli w Łodzi i województwie w roku 2016 i 2017
Informacja według organów rejestrujących szkoły i placówki.