Czerwiec 30, 2020

Aktualny wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia dotacją celową w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – edycja 2020

W związku z rezygnacją jednego z podmiotów zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym
w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2020 w załączniku publikujemy aktualny wykaz.

Wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia dotacją celową w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2020