Październik 25, 2019

Akcja społeczna „Zapal znicz pamięci”

Instytut Pamięci Narodowej zachęca wszystkich chcących uczcić pamięć ofiar zbrodni niemieckich, zwłaszcza z terenu ziem wcielonych w 1939 r. do III Rzeszy, do zapalenia w niedzielę 27 października symbolicznych zniczy pamięci w miejscach okupacyjnego terroru położonych w najbliższym sąsiedztwie, oraz udokumentowania własnego udziału w tej akcji. Fotografie można przesyłać pocztą elektroniczną na adresy: znicz@dzieje.pl oraz znicz@radiopoznan.pl

Więcej na temat akcji, m.in. wykazy miejsc kaźni:

https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/80082,Akcja-edukacyjno-spoleczna-Zapal-znicz-pamieci-27-pazdziernika-2019.html