czerwiec 17, 2024

Zainteresować, docenić i wesprzeć – I Forum Dyrektorów Szkół i Placówek

– Deklaruję wsparcie w państwa pracy, problemach, trudnych sytuacjach i pomoc prawną ze strony Kuratorium Oświaty – podkreślił kurator Janusz Brzozowski podczas Forum Dyrektorów Szkół i Placówek w Sieradzu. Jednocześnie łódzki kurator oświaty poprosił, by dyrektorzy także wspierali swoich nauczycieli. Zorganizowane po raz pierwszy Forum poświęcone było współpracy nadzoru pedagogicznego z kadrą kierowniczą szkół i placówek oświatowych oraz ocenianiu – jego jakości i wartości. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 dyrektorów placówek oświatowych z terenu nadzoru Delegatury w Sieradzu. Wykładom i dyskusji w Teatrze Miejskim przysłuchiwał się prezydent miasta Paweł Osiewała.

Strategie włączające uczniów w nurt kształcenia ogólnodostępnego, dostosowanie nauczania do możliwości i zdolności ucznia, ocenianie w praktyce oraz możliwości oddolnych zmian, które wniosą nową jakość i pomogą w rozwoju zainteresowań i talentów młodych ludzi – to tylko niektóre z poruszanych w trakcie Forum kwestii.

– Ocenianie nie zaczyna się w momencie wystawienia oceny, ale sformułowania wymagań – przypomniał Łódzki Kurator Oświaty. Te powinny być dobrze przemyślane i w razie potrzeby dostosowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Także takich, którzy nie byli poddani badaniom w poradni psychologiczno-pedagogicznej.- Obowiązkiem nauczyciela jest rozpoznać potrzeby każdego ucznia i odpowiednio dostosować metody pracy – dodał. Zwrócił uwagę dyrektorów na statuty i ich zgodność z przepisami prawa powszechnego. – Czas przygotowania do nowego roku szkolnego powinien być też czasem, gdy przejrzymy statuty i zadbamy, by zostały odpowiednio zaktualizowane – powiedział.

Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać prelekcji m.in. Anny Szulc, nauczycielki matematyki z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli, która w swojej pracy wykorzystuje metodę Porozumienia bez Przemocy (NVC), uczestniczki ruchu oddolnych działań Budzącej się Szkoły mających na celu ulepszenie polskiej edukacji. Anna Szulc opowiedziała o dobrych praktykach w swojej pracy. Wyjaśniła, że najważniejsze to: zainteresować, docenić i wesprzeć. Pokazała też, że można – nie stawiając ocen – motywować do nauki. I mieć doskonale efekty. – Trzeba zejść z katedry i zacząć pracować na relacjach – przekonywała.

Na zakończenie uczestnicy konferencji wzięli udział w krótkiej dyskusji na temat szkoły dostępnej dla wszystkich.

Gospodarzem i pomysłodawcą Forum były Elżbieta Celer, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sieradzu i starszy wizytator Hanna Banach. Spotkanie odbyło się we współpracy z sieradzkim Centrum Rozwoju Edukacji.

Poniżej galeria zdjęć ze spotkania