czerwiec 18, 2024

Niezwykły klimat tworzą tu nauczyciele – jubileusz XVIII LO w Łodzi

 – To wyjątkowa szkoła. Nie tylko poprzez zajęcia przeprowadzane także poza szkolnymi ławkami, ale przede wszystkim dzięki pracującym tu nauczycielom i pracownikom, którzy wspólnie z panią dyrektor bardzo wspierają swoich uczniów, tworzą im możliwości do nauki i rozwijania pasji – podkreślił kurator Janusz Brzozowski podczas uroczystości 70-lecia XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Łodzi.

W spotkaniu wzięła udział wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, przedstawiciele urzędu miasta i rady miejskiej w Łodzi a także m.in. reprezentanci służb: policji, wojska, jednostek specjalnych, z którymi współpracuje szkoła i działające tu klasy mundurowe. Święto szkoły zgromadziło też licznie absolwentów i emerytowanych nauczycieli.

Jubileusz XVIII LO to swoista podróż w czasie, od pierwszych lat istnienia, przez postaci wybitnych nauczycieli, dyrektorów, działające tu drużyny harcerskie i uczniowskie spółdzielnie, aż po współczesność, gdy całkowicie zmienił się profil szkoły i powstały klasy mundurowe.

W czasie uroczystego apelu wspomnieniami dzielili się nie tylko uczniowie, nauczyciele i dyrektor Monika Antosiak. Niezwykle wzruszające były świadectwa absolwentów, którzy odwoływali się do wypracowanych przez lata tradycji i wzorców szkoły. Były też podziękowania – wojskowym i policjantom, którzy pomagają i wspierają klasy mundurowe. I gratulacje kierowane do tworzących społeczność szkolną: grona pedagogicznego, pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców. – Dziękuję za klimat tej szkoły i okazywane tu serce – mówił Łódzki Kurator Oświaty – To one sprawiają, że uczniowie swoim zaangażowaniem i postawą dają powód do dumy – dodał. 

Znakiem firmowym XVIII Liceum Ogólnokształcącego od kilkunastu lat są klasy z profilem policyjno-prawnym objęte patronatem Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Powstały także klasy z programem wojskowym. Dzięki temu liceum wypracowało sobie dobrą pozycję na mapie szkół średnich Łodzi.

Poniżej galeria zdjęć z jubileuszu.