czerwiec 17, 2024

Bezpieczne wakacje – spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Kurator Janusz Brzozowski wziął udział w zorganizowanym przez wojewodę łódzkiego Dorotę Ryl terenowym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pt. „Bezpieczny wypoczynek letni 2024”. Spotkanie przedstawicieli służb, inspekcji i straży z regionu łódzkiego odbyło się w Pęczniewie (powiat poddębicki) nad Zalewem Jeziorsko.

Podczas narady szefowie jednostek podległych wojewodzie przedstawili stan przygotowań swoich instytucji do sezonu letniego. Łódzki Kurator Oświaty w szczególności poinformował, że każdy podmiot, który chce zorganizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży jest zobowiązany dokonać jego zgłoszenia w elektronicznej bazie wypoczynku prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  Dodał, że zorganizowany dla dzieci i młodzieży szkolnej wypoczynek może się odbyć wyłącznie po zatwierdzeniu zgłoszenia przez kuratorium oświaty, jednak zanim to nastąpi, pracownicy kuratorium weryfikują zgłoszenie pod kątem zgodności z przepisami prawa. Zaznaczył, że podczas weryfikacji i kontroli wypoczynku, szczególną uwagę zwraca się na bezpieczne i higieniczne warunki panujące w obiekcie, spełnione wymogi ochrony przeciwpożarowej, zapewnienie odpowiedniej kadry opiekuńczo-wychowawczej, zabezpieczenie dostępu do pomocy medycznej i odpowiedni program wypoczynku. Janusz Brzozowski przekazał także, że na stronie Kuratorium Oświaty znajdują się dane kontaktowe wizytatorów, którzy udzielą wszelkich informacji organizatorom wypoczynku oraz rodzicom.

W trakcie spotkania rozmawiano też m.in. o bezpieczeństwie nad wodą i postępowaniu w przypadku wystąpienia intensywnych zjawisk atmosferycznych.

Poniżej galeria zdjęć ze spotkania