czerwiec 13, 2024

Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży. Link do ankiety

Instytut Badań Edukacyjnych, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, realizuje na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej projekt pn. „Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”. Jedno z działań polega na skatalogowaniu i oznakowaniu ogólnodostępnych materiałów dydaktycznych i metodycznych dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży.

Badanie ankietowe jest skierowane do pracowników szkół (podstawowych i ponadpodstawowych), przedszkoli i placówek doskonalenia nauczycieli – zarówno publicznych jak i niepublicznych. Ankieta została udostępniona dyrektorom wyżej wymienionych placówek poprzez system SIO. Chcąc zapewnić jak najszerszy udział w badaniu, organizator przekazuje też bezpośredni link do ankiety

Link do ankiety

Orientacyjny czas na jej wypełnienie to ok. 20 minut. Będzie dostępna do 20 czerwca 2024 r. 

W przypadku dodatkowych pytań organizator prosi o kontakt na adres mailowy: badanie-zasoby@ibe.edu.pl