czerwiec 12, 2024

Forum Eksperckie „Współpraca bez granic – nauczyciele na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa” – zaproszenie

Instytut Badań Edukacyjnych wraz z UNICEF oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej zapraszają do wzięcia udziału w Forum Eksperckim pt. „Współpraca bez granic – nauczyciele na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa” organizowanym w ramach projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich”.
Forum odbędzie się w dniu 26.06.2024 r. w formule online.

Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne. Wymagana jest jedynie rejestracja na formularzu dostępnym online.

Link do strony z formularzem rejestracyjnym

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w wydarzeniu.

Wszystkie wystąpienia i dyskusje panelowe będą tłumaczone symultanicznie na język angielski i/lub polski oraz PJM.