Wrzesień 12, 2018

I wojewódzkie zawody sportowo-obronne klas mundurowych

W zawodach rozegranych w piątek w bazie 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia uczestniczyło 9 drużyn. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach. 

I wojewódzkie zawody sportowo-obronne klas mundurowych zorganizowane zostały przez Wojewódzki Sztab Wojskowy we współpracy z Kuratorium Oświaty w Łodzi. Ich celem było wyłonienie drużyny, która reprezentować będzie nasz region podczas IV Centralnego Zlotu Klas Mundurowych w Żaganiu (30 września – 5 października).

– Bardzo mnie cieszy, że zarówno w szkołach naszego województwa, jak i całego kraju, powstaje coraz więcej klas mundurowych, a ich uczniowie są coraz lepiej wyszkoleni. Cieszy też fakt, że młodzież często po zakończeniu nauki decyduje się związać swoją zawodową przyszłość z wojskiem lub innymi służbami mundurowymi  i w ten sposób pracować dla dobra naszej ojczyzny – powiedział podczas otwarcia zawodów kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski.

Wystartowało 9 dziewięcioosobowych zespołów. Uczniowie rywalizowali w 4 konkurencjach: strzelaniu, rozkładaniu i składaniu na czas karabinka AK, rzucie granatem oraz marszobiegu na dystansie 3 km. Podczas marszobiegu uczestnicy musieli przenieść na noszach „rannych”, pokonać tor przeszkód ułożony z opon oraz przepchnąć na dystansie 30 metrów samochód ciężarowy średniej ładowności.

Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Bujnach. Uczniowie otrzymali puchary, dyplomy oraz upominki od Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Kuratorium Oświaty w Łodzi. W imieniu Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi płk. Jarosława Wasilewskiego nagrody uczniom wręczył ppłk. Piotr Chrzanowski.

 Łódzki Kurator Oświaty nagrodził  najlepszego strzelca zawodów. Został nim Bartosz Wojciechowski z ZS CKP w Bujnach, który zdobył 97 na 100 możliwych punktów. Statuetkę w imieniu kuratora wręczył uczniowi Kamil Najdzionek, pełnomocnik ds. obronności  i ochrony informacji niejawnych w KO w Łodzi.

Drużyna z Bujen zagwarantowała sobie udział w zawodach ogólnopolskich, które zostaną rozegrane podczas  IV Centralnego Zlotu Klas Mundurowych. Razem ze zwycięskim zespołem do Żagania pojedzie także większa grupa uczniów ZS CKP w Bujnach (łącznie do 30 osób), którzy będą wspierać swoje koleżanki i kolegów oraz uczestniczyć m.in. w prezentacji szkół, szkoleniu obronnym i strzeleckim.