grudzień 13, 2018

Realizacja projektu „Godność, wolność, niepodległość” w Szkole Podstawowej w Idzikowicach

Temat/nazwa wydarzenia: Realizacja projektu „Godność, wolność, niepodległość” w Szkole Podstawowej w Idzikowicach
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Idzikowicach
Imię i nazwisko dyrektora szkoły: Anna Jakubczyk
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej merytorycznie za treść: Anna Jakubczyk 

Szkoła Podstawowa w Idzikowicach znalazła się w gronie 22 szkół z terenu województwa łódzkiego, w tym 3 z powiatu opoczyńskiego, które otrzymały dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, w ramach realizacji projektu: „Godność, Wolność, Niepodległość”.

We wrześniu,  uczniowie obejrzeli rekonstrukcję historyczną ,,Ku Niepodległej. Następnie odbyła się wycieczka do Spały, gdzie oprócz zwiedzania miejscowości przeprowadzono grę terenową ,,Ignacy Mościcki – jego życie i rola w rozwoju Spały”. Zwieńczeniem było wspólne ognisko zorganizowane we współpracy z Radą Rodziców. 

W październiku uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Warszawy „Śladami Józefa Piłsudskiego”. W programie wycieczki znalazły się m.in. następujące miejsca: Łazienki Królewskie, Pomnik Józefa Piłsudskiego przy Belwederze, Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka, Pałac Prezydencki, Stare Miasto, Muzeum Więzienia na Pawiaku.

Przed Świętem Zmarłych uczniowie odwiedzili cmentarz parafialny. Pamiętali o tych, którzy odeszli, którzy walczyli o Polskę. Młodzież aktywnie wzięła udział w zbiórce zniczy: ,,Zapal znicz na grobie bohatera”.  

Zorganizowany został konkurs wiedzy o Polsce pt. „Kocham Cię Polsko”. Wśród konkurencji znalazły się m in.: patriotyczne koło fortuny, zagadkowe jajko niespodzianka, układanie mapy Polski.

W listopadzie uczniowie brali udział w III Drzewickim Przeglądzie Twórczości Szkolnej „Niepodległa”. W montażu słowno-muzycznym opowiedzieli o trudnej walce naszego kraju z zaborcami, licznych walkach, powstaniach i zmaganiach wszystkich Polaków, aż do triumfu – odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. 

Odbyła się też wieczornica pod hasłem ,, Z pieśnią przez dzieje” z udziałem  mieszkańców pobliskich miejscowości. Nie zabrakło wspomnień z dawnych lat, śpiewu pieśni patriotycznych i wystawy ,,Ocalić od zapomnienia”. 

9 listopada, w biało-czerwonym dniu w szkole zajęcia przybrały patriotyczny charakter, a o godz. 11.11 uczniowie i pracownicy szkoły odśpiewali hymn państwowy w związku z udziałem w „Rekordzie dla Niepodległej”.

11 listopada natomiast uczniowie wręczyli mieszkańcom przygotowane na zajęciach polskie flagi. Realizacja projektu zakończyła się spotkaniem prezentującym tańce narodowe oraz rozstrzygnięciem konkursu plastycznego ,,Niepodległa”.  

Projekt sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej, w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, przy współudziale środków Gminy i Miasta w Drzewicy.